Site Overlay

Ansatte

Bjørn Eirik Baasnes

Han har vært tømrer sven siden 2010. Jobbet som lærling hos Ola Krøtø AS i 3 år før han tok svenneprøven. Her gikk arbeidet stort sett på renovering og utbedring av fukt og råte skader, men det ble også gjort større tak jobber og annet arbeid, som blant annet drenering og isolering av grunnmur. Her var han også med på et stort prosjekt som gikk ut på å fikse et gammelt tømmerhus. Det ble byttet laftestokker på den gamle måten med kapping og spikking av lafteknuter med bile og annet eldre verktøy.

Begynte i Lommedalen Bygg som innleid via Rett Bemanning i 2012.
Her bestod mesteparten av jobben også i renovering, men det ble litt mer støping, forskaling avretting av gulv og noen større prosjekter som nybygg og tilbygg.

Men å være innleid via et bemanningsbyrå er ingen fremtid så han startet som selvstendig i
 eget foretak 01 April 2014 og ble hovedsakelig innleid videre til Lommedalen Bygg før han i 2016 startet opp AS.

Daglig Leder