Site Overlay

Forskaling og Støping

Vi tar på oss forskaling og støpe jobber også.

Vi setter opp støttemur, enten støpt eller stablet med Forskalingsblokk/multiblokk,
Vi forskaler og støper søylepunkter som fundament til terrasser e.l.
Avretting av gulv. Knirker parketten din? beveger den på seg når du går på den? Da kan det være at du har et gulv som ikke er rett. Her kan man rive opp eksisterende parkett og avrette gulvet med avrettermasse. 

Vi forskaler og støper mindre trapper til hage og eventuelt til inngangspartier.

Behandling/impregnering av betongdekke – Her smører vi på et vannavstøtende middel som hindrer saltutslag på ubehandlete betongflater, som foreksempel garasjer, Trapper eller repo.

Forskaling er en midlertidig kontruksjon som former den ferske betongen og holder den på plass til den har hardnet

Betegnelsene form og forskaling har lett for å bli brukt om hverandre. Med form menes selve flatene som former betongen, altså overflaten til forskalingen. Med forskaling menes både formen og de støttende og avstivende konstruksjonene som holder formen på plass.

Forskaling deles inn i flere typer:

  • Tradisjonell forskaling som er forskaling bygd opp av trevirke, plank, bord og finerplater, på god gammeldags måte.
  • System forskaling er forskalings elementer som kan monteres raskt og brukes om igjen flere ganger.
  • Klatreforskaling er forskaling som løftes oppover konstruksjonen etappevis etterhvert som byggearbeidene skrider fram.
  • Glideforskaling er forskaling som glir med jevn fart oppover konstruksjonen etterhvert som byggearbeidene skrider fram.

Det hender ofte at former krever en kombinasjon av de to prinsipp-forskalingene. Det er her en forskalingssnekker har noe å bryne seg på. Et godt eksempel er en trappe forskaling, med under og overside. Her skal det kombineres å hindre at betongen «faller ned», og «renner ut. Trappe forskaling er også ofte brukt som fagprøve for en forskalingssnekker. Noen konstruksjoner er så avanserte at vi trenger et stort antall detaljtegninger for å forstå hvordan formen skal se ut. Brukonstruksjoner, svingtrapper og buer, er typiske eksempler på der vi trenger mange tegninger for å få formen til å stemme, da målene endrer seg mye. Det finnes flere nye typer forskalinger, blant annet grunnmur man støper av isoporklosser.

Kilde: Wikipedia